Naast de omkering kent een akkoord ook een ligging. De tonen van een akkoord kunnen verdeeld voorkomen in diverse oktaven. Er zijn twee soorten liggingen: Nauwe (of enge) ligging: de akkoordtonen liggen dicht bij elkaar (vb: c-e-g) en wijde ligging: er kunnen grotere intervallen tussen de akkoordtonen optreden (vb. c-g-e, de afstanden zijn nu geen tertsen meer maar een kwint en een sext)

Liggingen van piano akkoorden

Liggingen van piano akkoorden Liggingen van piano akkoorden. Je hebt er vast weleens van gehoord. Naast de omkering kennen [...]

Omkeringen van akkoorden

Omkeringen van akkoorden Omkeringen van akkoorden Om akkoorden mooi te verbinden kun je gebruik maken van omkeringen van akkoorden. [...]