Pianovid.com Online Pianoles Home:Home/Wat wil je weten over pianospelen?/Piano akkoorden leren

Piano akkoorden lerenPiano akkoorden leren

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. In de popmuziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen.