Piano akkoorden lerenPiano akkoorden leren

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. In de popmuziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen.

Omkeringen van akkoorden

Omkeringen van akkoorden Omkeringen van akkoorden Om akkoorden mooi te verbinden kun je gebruik maken van omkeringen van akkoorden. [...]